Navigacija

Delatnosti Centra za elektromerenja

 1. Konsultantske usluge iz oblasti elektroenergetike
  1. Izrada i analiza, tehničkih studija i elaborata
  2. Tehnička podrška u projektovanju
  3. Izrada tehnoloških uputstva i procedura
   1. Izrada procedura za tretman uljno-papirne izolacije
   2. Izrada uputstava za ispitivanje
  4. Izrada planova, programa ispitivanja i godišnjih izveštaja
  5. Veštačenja i post-mortem analize
  6. Analiza usklađenosti domaćih i inostranih standarda za elektroenergetsku opremu i materijale
  7. Ocena usaglašenosti
   1. Ocena usaglašenosti mernih uređaja i sistema sa spsecifikacijom
   2. Tehnička kontrola dokumentacije sa proverom usklađenosti sa važećim zakonskim propisima i standardima
  8. Nadzor na dprijemnim ispitivanjima u fabric proizvođača (FAT) i primopredajnim ispitivanjima na objektu (SAT)
  9. Nadzor na tehnološkim procesima
   1. Nadzor nad procesom tretmana uljno-papirne izolacije
  10. Uvođenje novih metoda ispitivanja u hemijske laboratorije
 2. Dijagnostika stanja elektroenergetske opreme
  1. Obrtne električne mašine
   1. Električna ispitivanja tokom zastoja (off-line testing)
   2. Električna ispitivanja tokom pogona (In-service testing)
  2. Energetski transformatori
   1. Električna ispitivanja tokom zastoja (off-line testing)
   2. Električna ispitivanja tokom pogona (In-service testing)
   3. Hemijska ispitivanja uzoraka ulja
  3. Merni transformatori
   1. Električna ispitivanja tokom zastoja (off-line testing)
   2. Električna ispitivanja tokom pogona (In-service testing)
   3. Hemijska ispitivanja uzoraka ulja
  4. Specijalna ispitivanja
   1. Ultrazvučna ispitivanja transformatora
   2. Vibracije obrtnih električnih mašina
   3. Mikrostruje curenja
   4. Magnetna merenja
  5. Analiza rezultata izvršenih ispitivanja, ekspertiza rezultata, tumačenje i davanje preporuka
  6. Ekspertska analiza izveštaja trećih lica o ispitivanjima elektroenergetske opreme
  7. Analiza istorijata rada, pogonskih događaja
 3. Istraživačko-razvojni projekti
  1. Izolacioni materijali
  2. Etalonska oprema visoke učestanosti
  3. Merni sistemi i uređaji
  4. Merne i ispitne metode
  5. Eksperimenti
 4. Izrada specijalizovanih uređaja
  1. Savremeni mikroprocesorski uređaji za ispitivanje tačnosti mernih transformatora
  2. Etalon strujni transformatori
 5. Monitoring sistemi-ugradnja i izrada
  1. Energetski trasformatori
   1. Termoslika i temperature
   2. Parcijalna pražnjenja
   3. Sadržaj gasova i vlage u ulju
  2. Generatori
   1. Parcijalna pražnjenja statorskog namotaja
   2. Magnetni fluks u zazoru
   3. Napon i struja vratila generatora
   4. Temperatura polova i spojnica rotora
  3. VN kablovi
   1.  Parcijalna pražnjanja
    1. Spojnica
    2. Glava
    3. U izolaciji kabla
   2. Temperature kabla
  4. Monitoring VN objekata
   1. Parcijalna pažnjenja
   2. Tangens delta
   3. Struje curenja
  5. Analiza podataka sa on-line monitoring sistema, ekspertska mišljenja, tumačenja i preporuke
 6. Automatizacija SN mreže

 

 • ATS
 • ISO