Навигација

Делатности Центра за електромерења

 1. Консултантске услуге из области електроенергетике
  1. Израда и анализа, техничких студија и елабората
  2. Техничка подршка у пројектовању
  3. Израда технолошких упутства и процедура
   1. Израда процедура за третман уљно-папирне изолације
   2. Израда упутстава за испитивање
  4. Израда планова, програма испитивања и годишњих извештаја
  5. Вештачења и пост-мортем анализе
  6. Анализа усклађености домаћих и иностраних стандарда за електроенергетску опрему и материјале
  7. Оцена усаглашености
   1. Оцена усаглашености мерних уређаја и система са спсецификацијом
   2. Техничка контрола документације са провером усклађености са важећим законским прописима и стандардима
  8. Надзор на дпријемним испитивањима у фабриц произвођача (ФАТ) и примопредајним испитивањима на објекту (САТ)
  9. Надзор на технолошким процесима
   1. Надзор над процесом третмана уљно-папирне изолације
  10. Увођење нових метода испитивања у хемијске лабораторије
 2. Дијагностика стања електроенергетске опреме
  1. Обртне електричне машине
   1. Електрична испитивања током застоја (офф-лине тестинг)
   2. Електрична испитивања током погона (Ин-сервице тестинг)
  2. Енергетски трансформатори
   1. Електрична испитивања током застоја (офф-лине тестинг)
   2. Електрична испитивања током погона (Ин-сервице тестинг)
   3. Хемијска испитивања узорака уља
  3. Мерни трансформатори
   1. Електрична испитивања током застоја (офф-лине тестинг)
   2. Електрична испитивања током погона (Ин-сервице тестинг)
   3. Хемијска испитивања узорака уља
  4. Специјална испитивања
   1. Ултразвучна испитивања трансформатора
   2. Вибрације обртних електричних машина
   3. Микрострује цурења
   4. Магнетна мерења
  5. Анализа резултата извршених испитивања, експертиза резултата, тумачење и давање препорука
  6. Експертска анализа извештаја трећих лица о испитивањима електроенергетске опреме
  7. Анализа историјата рада, погонских догађаја
 3. Истраживачко-развојни пројекти
  1. Изолациони материјали
  2. Еталонска опрема високе учестаности
  3. Мерни системи и уређаји
  4. Мерне и испитне методе
  5. Експерименти
 4. Израда специјализованих уређаја
  1. Савремени микропроцесорски уређаји за испитивање тачности мерних трансформатора
  2. Еталон струјни трансформатори
 5. Мониторинг системи-уградња и израда
  1. Енергетски трасформатори
   1. Термослика и температуре
   2. Парцијална пражњења
   3. Садржај гасова и влаге у уљу
  2. Генератори
   1. Парцијална пражњења статорског намотаја
   2. Магнетни флукс у зазору
   3. Напон и струја вратила генератора
   4. Температура полова и спојница ротора
  3. ВН каблови
   1.  Парцијална пражњања
    1. Спојница
    2. Глава
    3. У изолацији кабла
   2. Температуре кабла
  4. Мониторинг ВН објеката
   1. Парцијална пажњења
   2. Тангенс делта
   3. Струје цурења
  5. Анализа података са он-лине мониторинг система, експертска мишљења, тумачења и препоруке
 6. Аутоматизација СН мреже

 

 • ATS
 • ISO