Navigacija

Delatnosti Centra za elektroenergetske sisteme

 1. Studijska istraživanja u oblasti distributivnog i prenosnog sistema
  1. Planiranje razvoja mreže – izrada master planova
  2. Studije izrade programa smanjenja gubitaka
  3. Studije iz oblasti kvaliteta električne energije
  4. Aspekti priključenja OIE na mrežu
  5. Usklađivanje rada distributivnog sistema sa Mrežnim pravilima
 2. Izrada strateških dokumenata u oblasti energetike
  1. Izrada strategije razvoja energetike
  2. Izrada detaljnih programa ostvarenja strategije i scenarija razvoja
  3. Izveštaji o sigurnosti snabdevanja
  4. Izrada planskih i zakonskih akata u oblasti energetike
 3. Konsultantske usluge iz oblasti statičkih i dinamičkih analiza
  1. Studijske analize statičkih stanja
   1. Tokovi snaga
   2. Kratki spojevi
   3. Analize sigurnosti
   4. Analize kompenzacije reaktivne snage i upravljanje resursima
   5. Proračuni gubitaka
  2. Studijske analize dinamičkih stanja
   1. Modelovanje dinamičkih elemenata mreže
   2. Analize tranzijentne stabilnosti
   3. Analize stabilnosti na male poremećaje
 4. Obnovljivi izvori energije
  1. Analiza svih aspekata priključenja na distributivnu mrežu
  2. Analiza svih aspekata priključenja na prenosnu mrežu
  3. Testovi usklađenosti sa Mrežnim pravilima
  4. Izrada planskih akata i uputstava u vezi sa priključenjem OIE
 5. Industrijska energetika
  1. Poboljšanje performansi industrijskih pogona uz pomoć kompenzacije reaktivne snage (SVS, STATCOM)
  2. Aspekti kvaliteta električne energije
  3. Dinamičke analize priključenja na mrežu (industrijskih peći)
  4. Izrada elaborata podešenja relejne zaštite
  5. Arc Flash studije
  6. Analiza mogućnosti proširenja postrojenja
 • ATS
 • ISO