Навигација

Делатности Центра за електроенергетске системе

 1. Студијска истраживања у области дистрибутивног и преносног система
  1. Планирање развоја мреже – израда мастер планова
  2. Студије израде програма смањења губитака
  3. Студије из области квалитета електричне енергије
  4. Аспекти прикључења ОИЕ на мрежу
  5. Усклађивање рада дистрибутивног система са Мрежним правилима
 2. Израда стратешких докумената у области енергетике
  1. Израда стратегије развоја енергетике
  2. Израда детаљних програма остварења стратегије и сценарија развоја
  3. Извештаји о сигурности снабдевања
  4. Израда планских и законских аката у области енергетике
 3. Консултантске услуге из области статичких и динамичких анализа
  1. Студијске анализе статичких стања
   1. Токови снага
   2. Кратки спојеви
   3. Анализе сигурности
   4. Анализе компензације реактивне снаге и управљање ресурсима
   5. Прорачуни губитака
  2. Студијске анализе динамичких стања
   1. Моделовање динамичких елемената мреже
   2. Анализе транзијентне стабилности
   3. Анализе стабилности на мале поремећаје
 4. Обновљиви извори енергије
  1. Анализа свих аспеката прикључења на дистрибутивну мрежу
  2. Анализа свих аспеката прикључења на преносну мрежу
  3. Тестови усклађености са Мрежним правилима
  4. Израда планских аката и упутстава у вези са прикључењем ОИЕ
 5. Индустријска енергетика
  1. Побољшање перформанси индустријских погона уз помоћ компензације реактивне снаге (SVS, STATCOM)
  2. Аспекти квалитета електричне енергије
  3. Динамичке анализе прикључења на мрежу (индустријских пећи)
  4. Израда елабората подешења релејне заштите
  5. Arc Flash студије
  6. Анализа могућности проширења постројења
 • ATS
 • ISO