Navigacija

Centar za automatiku i regulaciju

Kontakt: Zoran Ćirić

Delatnost Centra za automatiku i regulaciju obuhvata razvoj, istraživanja i ispitivanja u oblasti elektronike, automatske regulacije i upravljanja.

Istraživački rad u Centru za automatiku i regulaciju pokriva četiri osnovne oblasti:

  • Energetska elektronika
  • Regulacija u elektroenergetskim sistemima
  • Regulacija i automatika
  • Specijalne usluge
  • ATS
  • ISO