Навигација

Делатност Института

Контакт

Делатност Института обухвата:

  • Стратешка документа у области енергетике
  • Испитивања, еталонирање и дијагностика стања
  • Консултантске услуге
  • Студије, елаборати и експертске анализе
  • Истраживачко-развојни пројекти
  • Производња и инжењеринг
  • Специјализоване услуге
  • ATS
  • ISO