Навигација

Центар за електроенергетске објекте

Контакт: Александар Павловић

Делатност центра обједињује: технику високог напона, термографска истраживања, истраживање у области уземљења, кабловску проблематику, пријемна испитивања и израду специјалних уређаја.

Истраживачки рад у Центру за електроенергетске објекте данас покрива шест основних области:

  • Технику високог напона
  • Ттермографска истраживања
  • Технике уземљења и сигурности
  • Кабловске технике
  • Пријемних испитивања
  • Развој и израду специјалних уређаја
  • ATS
  • ISO