Навигација

Центар за електроенергетске системе

Контакт: Зоран Манасијевић

Делатност Центра за електроенергетске системе (ЕЕС) обухвата истраживања различитих феномена који прате производњу, пренос, дистрибуцију, управљање и коришћење електричне енергије.
Циљ ових истраживања је унапређење развоја и експлоатације савремених ЕЕС, великих димензија и сложене структуре, базирано на развоју и увођењу нових технологија и примени нових алата и техника решавања проблема, уз коришћење савремених математичких метода и средстава информатике.
Истраживачки рад у Центру за електроенергетске системе данас покрива четири основне области:

  • Aнализа ЕЕС
  • Планирање развоја ЕЕС
  • Управљање и експлоатација ЕЕС
  • Област посебних услуга
  • ATS
  • ISO