Навигација

Центар за аутоматику и регулацију

Контакт: Зоран Ћирић

Делатност Центра за аутоматику и регулацију обухвата развој, истраживања и испитивања у области електронике, аутоматске регулације и управљања.

Истраживачки рад у Центру за аутоматику и регулацију покрива четири основне области:

  • Енергетска електроника
  • Регулација у електроенергетским системима
  • Регулација и аутоматика
  • Специјалне услуге
  • ATS
  • ISO