Навигација

Центар за електромерења

Контакт: Велимир Унковић

Основна делатност и област активности Центра за Електромерења су електрична мерења електричних, магнетних и неелектричних величина.
Истраживачки рад у Центру за електромерења покрива четири основне области:

  1. Развој и примена метода мерења
  2. Метрологија
  3. Мерења у електропривреди
  4. Специјални уређаји
  • ATS
  • ISO