Навигација

Скупштина

Скупштину Института именује Влада Републике Србије. Чланови Скупштине се бирају из реда истраживача у научном звању, компетентних за научну област којом се Институт бави.

Закључком Владе Републике Србије за представнике Републике Србије одређени су:

  1.  Проф. др Зоран Лазаревић, дипл.инж. Електротехнички факултет, Београд
  2.  Проф. др Зоран Митровић, дипл.инж. Факултет техничких наука, Нови Сад
  3.  Марија Милетић, професор математике XIV београдска гимназија, Београд
  4.  Др Ненад Карталовић, дипл.инж., Научни сарадник, ИНСТИТУТ НИКОЛА ТЕСЛА АД, Београд

 

  • ATS
  • ISO