Навигација

Начин организовања

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ НИКОЛА ТЕСЛА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД је акредитован истраживачко развојни институт, регистрован за обављање научноистраживачке делатности у области техничко технолошких наука- електротехнике, и као такав уписан у Регистар научноистраживачких организација код Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Члан је Универзитета у Београду и Заједнице института Србије.

Институт је организован у правној форми акционарског друштва, у коме Република Србија поседује 98% капитала (акција).

Институт је основан давне 1936. године уз благослов Николе Тесле, са тенденцијом да буде живи храм науке и вечни споменик Теслином великом делу. Данас, у условима пуне кадровске, техничке и просторне опремљености, Институт је профилисан и као научноистраживачка организација са високим степеном компетенција у области електротехнике (енергетике) и као компанија која представља високо позиционираног партнера у својој области на домаћем и међународном тржишту.

  • ATS
  • ISO